Newsletter Contatto     Upload     Cerca
Proverbi foggiani

Proverbi foggiani

Visite: 2889

Proverbi foggiani

'A carne se jette e i cane s'arraggene.
A cicere a cicere s'énghje 'a pegnate.
A case d'i poverilli nen manchene stozze.
Assemméggje 'u ciucce chjine de vuzze.
'A cunfedénze èje 'a mamme d'a mala crejanze.
'A fame èje cape de ragge.
'A figghja môpe 'a mamme 'a 'ntende.
'A gallina face l'uve e o galle 'i 'duscke 'u cule.
'A gatta d'a despenze - cum'èje accussì pénze.
'A carna triste - nn'a vôle Criste.
'A precessiône camine e 'a cera se struje.
'A vite è n'affacciate de fenestre.
'A chiagne 'u murte sonde lacreme pérze.
Abbrile cacce 'u fiore e magge have l'onore.
Acqua passate nen macine muline.
Acqua truvule 'ngrasse 'u cavalle.
Aguste - maneche o buste.
A vecchiaije 'i cavezétte rosce.
Cande cande 'a 'nnammurate e sorde.
Cande gallucce meje fin'à quanne tine i ceciutte.
Cannelore 'a 'nvernate è sciute fore, ma s'u sta' chiù secure, quanne calene i meteture.
Carnevale, màgnete carne assaje, zumbe e cande, sénza stangarte maje.
Casa sciocca, génde 'ndulénde.
Casa strétte - fémmena 'ngegnose.
Chiave 'ncinte e mariule inde.
Chi have cumbassiône d'a carne de l'ate, 'a suje s'a magnene i cane.
Chi cummérce cambe e chi fatiche more.
Chi tire assaje, 'a zôche se spézze.
Chi magne gallucce e chi gnotte veléne.
Chi magne 'i mele chi se géle i dinde.
Chi parle 'mbacce nen èje chiamate tradetore.
Chi sparte have 'a megghja parte.
Chi tarde arrive male allogge.
Chi téne conde e chi nen téne cande.
Chi téne magne e chi nen téne magne e véve.
Chi téne nase téne crianze.
Chi téne lénghe vace 'n Sardegne.
Chi zappe véve l'acqua e chi pôte véve 'u vine.
Chi ésce 'a matine subbete guadagne de chiù.
Chi spute 'ngile 'mbacce li véne.
Ck'u latte, ck'u pane e ck'u litte pure addevéndene grusse i crejature.
Ck'u timbe e c'a pagghje s'ammaturene 'i néspele.
Ciulle nen canosce a chiazza.
Core timide - cuscienza lése.
Crisce figghje, crisce purche.
Cunziglie de volpe - dammagge de galline.
Damme tîmbe chè te spertuse, decije 'u pappele 'mbacce a fafe.
D'o male pagatore acciaffe quille chè puje.
D'ogne témpéste véne la fine.
Dopo vippete - 'a saluta nostre.
E' fatti i cunde senz'u tavernere.
E' megghje èsse curnute e no' male sendute.
E' megghje na' brutta matine e no' nu male vicine.
E' na masserije sénza curatele.
E' tutte fume e nînde arruste.
E' murte 'u crejature e nen sîme chiù cumbare.
E' menate a préte e t'é 'mmucciate 'a mane.
Eje fuke de pagghie.
Eje nu magna magne, se magnarrije pure 'i préte.
Eje nu tezzone, féte cum'é nu cémece.
Eje proprie 'nzeppurtabele 'u zecare, face male a salute e coste care.
Eje terate, pénze sole a métte o pizze.
Fa male e pinze, fa bene e scùrde.
Fémmene e pizze hanna èsse fattizze.
Fémmene e téle nen se védene a luce d'i cannéle.
Figghja fémmene é mala nuttete.
Figghje, parînde e nepute quille chè faje èje tutte perdute.
Fine che 'u midiche studie 'u malate môre.
Hamme fatte citte citte 'mînze o mercate.
Hamme fatte cule rutte e péna pagate.
Hamme fatte cum'é quilee ché jochene e pérdene.
Hamme rufuste l'uglje e 'a lambe.
Hamme mesckate cénere e panne lurde.
I ciucce fanne a lite e 'i varrile se sfascene.
I fatte d'a pegnete 'i sape 'a cucchiere.
I funge a rocchie e i fesse a cocchie.
I megghje vutte se ne so' jute d'acite.
I péttele chè nen se fanne a Natale nen se fanne némméne a Capedanne.
I seggie annande i ferlizze arréte.
I solde de l'usuraje s'i fotte 'u sciampagnòne.
I solde fanne aprì l'ucchie e' cecate.
L'uteme pizze adda' èsse 'a récchie.
Male nen facénne, paura nen havénne.
'Mbacce 'u cane de poste vaje a fa' ciù-ciù.
Mazze e panélle fanne i figghje bélle.
Majestà nen da rette a sunne.
Mò more palitte, si n'u spare ritte ritte.
Mundagne e mundagne nen se 'ncondrene maje.
N'a porte se chiude e nu purtone s'apre.
N'accattànne pisce o' purte e né 'nzalate a' l'urte.
N'ata vamba ésce a vulle.
Nd'a case d'i puverille nen manchene stozzere.
Nen se capisce chiù ninde, s'è rotte 'a mézza canne.
Nu padre cambe a' cinde figghje e cinde figghje nen ponne camba' nu padre.
Ogne picche aggiove.
Ogni prejézze d'o core te véne.
Palma 'mbosse - grégna grosse.
Padrune de basteménde - varche d'affitte.
P'ave' ragione ogne pezzecallande se face sémbe sémbe 'u litte annande.
Pizze faveze e credénze.
Pigghiete 'u bune jurne cume véne chè i malaménde nen manghene.
Pippa fume e cicale cande.
Pizzele e vase nen fanne pertuse.
Prime de vede' a vipere chiame a San Paule.
Prumétte cérte e véne méne secure.
Pure é pulece véne 'a tosse.
Quanne te cuce é nen te scalfe, hadda fa' 'a néve.
Quanne 'u diavele t'accarezze vôle l'aneme.
Quann'a gatte nen pôte arruva' o larde dice ck'èje de rangete.
Quanne a quacche fémmene 'u cule abballe, se nenn'eje puttane diavele falle.
Quanne arrive o pagamende, somaste mije ché t'hagghja da'.
Quanne 'u povere dace o ricche 'u diavele s'a rire.
Sand'Andunie, masckere e sune.
Santa Chiare, dope arrubate mettirene 'i porte de firre.
Sande Martine, 'u muste èje fatte vine.
Sciacqua rose e vive Agnése.
Scitte gatte chè me tinge.
Se na fosse èje fatte ad opera d'arte te face métte i turniste da parte.
Si 'u Segnore te vuleve ricche, povere nen te facéve.
So jute pe farme a croce e m'hagghje cecate l'ucchie.
Si jute a Napule p'accatta' nu curle.
Sotte a 'sta mane nen chiove.
Sta' figghje manghe me cambe.
Stace chiéna chiéne cume 'a rosa marina.
Stace bune, 'i luce 'u pile.
Stanne sémbe cum'é panarizze abbuttate.
Stipe sirpe che truve anguille.
S'u passarille canuscésse 'u grane 'a génde nen magnarije chiù pane.
T'hagghja fa' vede' 'a farine 'ndo puzze e l'acque 'ndo farnare.
Tande ricche marenare - tande povere pescatore.
Tande pendeménde a nînde aggiove.
Te l'è guadagnate a spaccaprete e te l'è jucate pe' na cecale.
Tezzone e caravone, agnune agnune a case lore.
Tra fitte s stallagge ce ne jame pu viagge.
'U ciucce porte 'a pagghje e 'u ciucce s'a magne.
'U cane d'a chjanghe adejune e lurde de sanghe!
'U cretecante parle sémbe a pungeca'.
'U curte n'arrive e 'u fracete nen mandéne.
'U litte cume 'u faje accussi' 'u truve.
'U pésce féte d'a cape.
'U polece ché cadeje 'nda farine se credéve mulenare.
'U rusce quanne véde a rosce 'ngricche 'a cosce.
'U Signore manne i cumbitte a chi nen téne dinde.
'U Signore véde e pruvvéde.
U vôve 'ngiure l'asene curnute.
'U pulpe se coce che l'acqua suja stésse.
Vaje truvanne 'votta chiéne e a megghijére 'mbriache.
Vache p'ajute e trove sderrupe.
Viste ceppone chè pare barone.
Zombe cardille chè 'u sole coce.
Zombe 'u cetrule e vace 'ngule a l'urtulane.

Abbonati al mio Feed  Seguimi su Facebook  Seguimi su Twitter